• “Çorlu Depreme Hazır Değil”
  • “Çorlu Depreme Hazır Değil”
  • “Çorlu Depreme Hazır Değil”
Çorlu Güncel

“Çorlu Depreme Hazır Değil”

  • 16 Ağustos 2022
  • 562 Kez Okundu

17 Ağustos Depremi’nin yıl dönümünde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Çorlu Temsilcisi Engin Beyazyıldız gazetemize yaptığı açıklamada Çorlu’nun depreme hazır olmadığını belirtti.Depremi değil ama etkilerini önlemenin mümkün olduğunu belirten İnşaat Mühendisleri Odası Çorlu Temsilcisi Engin Beyazyıldız Çorlu’nun depreme hazır olmadığını belirtti. 2004 yılı öncesi bina sayısının Çorlu’da fazla olduğuna dikkat çeken Engin Beyazyıldız, 2004 öncesi binaların iyileştirilmesini özellikle kooperatiflerin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.  1999 depreminde 113 bini yıkık ve ağır hasarlı olmak üzere toplam 365 bin bina hasar görmüştür, 20 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 50 bin vatandaşımızda yaralanmıştır” diyen İnşaat Mühendisi Engin Beyazyıldız depreme dikkat çekti. 
1999 DEPREMİNİN YIL DÖNÜMÜ 
“Tarihimizin en acı depremlerinden 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin 23. yılında da temel insan haklarından olan “Barınma Hakkı’nın tüm yurttaşlarımıza sunulabilmesi için depremi unutmama, unutturmama ısrarını sürdürmeye, güvenli ve sağlıklı yapı üretimi sağlanana kadar siyasi iktidarların görev ve sorumluluğunu hatırlatmaya kararlıdır” ifadelerine yer veren Engin Beyazyıldız, “Bugüne kadar depreme karşı hazırlık, yapı güvenliği, hasar tespiti gibi konularda çokça konuşuldu, bu konular hakkında çokça yazılıp çizildi. Ancak bir doğa olayı olan depremin ülkemizde her defasında afete dönüşmesine bir türlü engel olunamıyor. Çıkarılan yasa ve yönetmelikler, yıllara dayanan çalışmalarla oluşturulan plan ve projeler uygulama aşamasına geçemeden kağıt üzerinde kalıyor. Ne yazık ki yapılan çalışmalar daha çok afet sonrası yara sarma düzeyinde kalıyor. Bir deprem coğrafyasında yer alan ülkemiz tarih boyunca birçok kez yıkıcı depremlerle karşı karşıya kalmıştır. Özellikle Marmara Bölgesinin gerek ekonomik anlamda gerekse sosyo-kültürel açıdan coğrafyamızda merkez pozisyonunu yüzyıllardır koruması nedeniyle, bu bölgede yaşanan depremler ciddi sonuçlar doğurmuştur” dedi. 
MARMARA DEPREMİ TÜM TÜRKİYEYİ ETKİLEMİŞTİR
Açıklamasını sürdüren TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Çorlu Temsilcisi Engin Beyazyıldız “Cumhuriyet döneminin gerek can ve mal kaybı açısından gerekse sosyal ve ekonomik sonuçları açısından en yıkıcı depremlerinden biri 17 Ağustos 1999 tarihli Gölcük merkezli depremdir. 7,4 büyüklüğündeki bu deprem başta Marmara bölgesi olmak üzere tüm Türkiye’yi etkilemiştir. Ülkemizin ekonomik anlamda üretim ve ticaret merkezi olan ve yurdun her yerinden göç alan bir bölge olması nedeniyle bu depremin tüm yurttaşlarımızı doğrudan ya da dolaylı olarak etkilediğini söylemek mümkündür. Depremde 20 binden fazla yurttaşımız hayatını kaybederken yaralı sayısı 50 bini aşmıştır. Bölgede yaklaşık 113 bini yıkık ve ağır hasarlı olmak üzere toplam 365 bin bina hasar görmüştür. Ortaya çıkan kayıpların ve hasarın büyüklüğü, deprem sonrası müdahalede yaşanan sorunlarla birlikte bu depremin etkisi öyle şiddetli olmuştur ki 2001 ekonomik krizinin önemli sebepleri arasında sayılmaktadır. Bu kadar büyük sonuçlar doğuran 17 Ağustos Depremi, depreme bakış açısının değişmesinde bir milat olarak kabul edilmiştir. Yalnızca deprem sonrası yapılacak müdahaleler değil depremden önce alınması gereken tedbirler de tartışılmıştır” dedi. 
2004 ÖNCESİ YAPILAN BİNALAR ÖZELLİKLE KOOPERATİFLER İYİLEŞTİRİLMELİ GÜÇLENDİRİLMELİ
Alınması gereken tedbirleri sıralayan İnşaat Mühendisi Engin Beyazyıldız, “Mevcut Yapı Stoku İyileştirilmeli ve güçlendirilmelidir. (Çorluda 2004 öncesi yapılan binalar ve özellikle kooperatif yapıları). Her şantiyeye tam zamanlı bir şantiye şefi uygulaması olmalıdır. Yapı denetim sistemi düzenlenmelidir. İmar afları acilen iptal edilmelidir” ifadelerine yer verdi. 
DEPREMİN ETKİLERİNİ AZALTMAK İÇİN İNŞAAT MÜHENDİSLERİ OLARAK SAHADA GÖREV ALMAYA HAZIRIZ
“Sonuç olarak, Ülkemiz oldukça zor bir dönemden geçmektedir. Ekonomik anlamda yaşanan kriz koşullarında olası bir büyük depremin sonuçlarının 2001 krizinde yaşananlardan çok daha ağır olacağı açıktır” diyen TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Çorlu Temsilcisi Engin Beyazyıldız, “Üstelik kentlerimiz öylesine kalabalıklaşmış, plansızlık, kaçak yapılaşma öylesine ilerlemiş, afet toplanma alanları ranta açılmıştır ki can ve mal kaybı açısından da büyük bir tehlike bizleri beklemektedir. Başta İstanbul ve Marmara Bölgesi Çorlu olmak üzere olası büyük bir depremin Türkiye’ye neler yaşatacağını kestirmek zordur. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası olarak hem yetkili kurum ve kuruluşlara hem de tüm kamuoyuna seslenmek istiyoruz: Bu karamsar tabloyu el birliğiyle tersine çevirmemiz mümkündür. Biz İMO olarak tüm bilimsel-teknik birikimimizle, sahada edindiğimiz tecrübe ve yetişmiş kadrolarımızla, başta deprem olmak üzere doğa olaylarının afetlere dönüşmesini önleme konusunda görev almaya hazırız. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi sorunlar da bellidir, çözümleri de. Yeter ki çözüm için ortaya irade konulsun” dedi. 
İMDAT ŞAHİN